In de cursuskosten is het oefenmateriaal, de bladmuziek, koffie en thee en 7 keer ontbijt, 7
keer diner (zonder consumptie) en 6 keer lunch inbegrepen. Niet inbegrepen
zijn de reiskosten en een eventuele excursie.

Vanwege de beperkte beschikbaarheid wordt in eerste instantie uitgegaan van twee personen per kamer. Pas als de deelnemerslijst definitief is, zal blijken of er eenpersoonskamers beschikbaar zijn.

De tarieven voor 2023 zijn nog niet vastgesteld.

Je inschrijving is definitief als een aanbetaling van 50 euro ontvangen is op IBAN
NL87 INGB 0005 4763 35 van M. Meilof, nadat je eventuele stemtest positief is
verlopen. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.

Partners of andere meereizers zijn van harte welkom, uiteraard indien er plaats overblijft als alle deelnemers gehuisvest zijn.
Voor hen gelden dan gereduceerde tarieven, omdat ze niet deelnemen aan de cursus.