Meld je hier aan voor dit bijzondere koorproject!

In de eerste week van februari 2024 beslissen we, op basis van het aantal aanmeldingen, of het project door kan gaan.
Daarna gaan we beginnen met het afnemen van de stemtesten. Voorzover mogelijk vinden die plaats in octetten. Je wordt hierover te zijner tijd benaderd door de dirigent.

Stemsoort *