Kamerkoor Descartes is een projectkoor waar ik al jaren met groot plezier leiding aan geef. In de winterperiode studeren we in vijf middagrepetities een programma in rond een bepaald thema. De repetities vinden plaats in Gouda. Het project wordt afgesloten met twee concerten.
Er is een vaste kern zangers die elk jaar meedoet, maar nieuwe projectleden zijn van harte welkom!

Zie voor meer informatie www.kamerkoordescartes.nl